Database error.

Er kan geen connectie worden gemaakt met de database, MySQL gaf de volgende foutmelding:

Too many connections